הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי תוכנית הלימודים החדשה

פרק ד: סוגיות נבחרות בתולדות מדינת ישראל


סיכום נושאי הלימוד

סרטונים ומצגות להעשרה והסבר חומר הלימוד מזווית אחרת...