הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי תוכנית הלימודים החדשה

פרק ג: המאבק להקמת מדינת ישראל


סיכום נושאי הלימוד
סרטונים להעשרה והסבר חומר הלימוד מזווית אחרת...