לוח שעות בחינות הבגרות (חיצוניות- בחינות ארציות) מועד קיץ 2017 – ללא תוספת זמן

יום ותאריךמקצוע הבחינהסמל שאלון שעות הבחינה

(ללא תוספת זמן)

מועד מסירת  ציונים בית ספריים
11.5.17 חמישיאנגלית16102 (תכנית ישנה)13:00 -14:153.5.17 רביעי
16381 (תכנית חדשה)13:00 -14:15
16103 (תכנית ישנה)14:45- 16:15
16481 (תכנית חדשה)15:15- 16:30
16104(תכנית ישנה)16:45 -18:15
16382 (תכנית חדשה)16:45 -18:15
16108(תכנית ישנה)17:00 -18:45
16582 (תכנית חדשה)17:00- 18:45
18.5.17ביולוגיה4338610:00- 13:0011.5.17 חמישי
22.5.17  שנימתמטיקה35803 (תכנית ישנה)13:00 -15:0015.5.17 שני
35382 (תכנית חדשה)13:00 -15:00
35805 (תכנית ישנה)13:00 -14:45
35807 (תכנית ישנה)13:00- 15:15
35802 (תכנית ישנה)15:30 -17:00
35381 (תכנית חדשה)15:30 -17:00
35481 (תכנית חדשה)15:30 -19:00
35806 (תכנית ישנה)15:45- 19:15
35801 (תכנית ישנה)18:00 – 19:30
יום ותאריךמקצוע הבחינהסמל שאלון שעות הבחינה

(ללא תוספת זמן)

מועד מסירת  ציונים בית ספריים
25.5.17חמישיצרפתית1738110:00- 13:0018.5.17 חמישי
29.5.17  שניאזרחות34204 (תכנית ישנה)13:00- 15:30תלמיד משנה
34114 (תכנית ישנה)13:00- 15:30תלמיד  משנה
34281+ 3428413:00- 15:3022.5.17 שני
5.6.17  חמישיספרות904441 (תכנית ישנה)14:00- 17:00תלמידי משנה
8281 + 828414:00- 16:3028.5.17 ראשון
8.6.17 חמישיתושבע"פ728110:00- 12:304.6.17 ראשון
15.6.17 חמישיהיסטוריה22116 (תכנית ישנה)14:00- 16:00תלמיד משנה
2228114:00- 16:308.6.17 חמישי
22115 (תכנית ישנה)16:30- 18:30תלמיד משנה
19.6.17  שניגאוגרפיה57203  (תכנית ישנה)10:00- 12:00תלמידי משנה
5738110:00- 13:0012.6.17 שני
57102 (תכנית ישנה)12:30- 14:00תלמידי משנה
57204 (תכנית ישנה)14:30- 16:30תלמידי משנה
19.6.17 שניתקשוב79138113:00- 16:0012.6.17 שני
80520113:00- 16:00
22.6.17 חמישילשון א' 11107 (תכנית ישנה)10:00- 12:30תלמידי משנה
לשון א'11105- עולים10:00- 12:00תלמידי משנה
עברית1128412:30- 15:3015.6.17 חמישי
לשון ב'11106- עולים12:30- 15:30
לשון ב'11108(תכנית ישנה)13:00- 16:3015.6.17 חמישי
29.6.17 חמישיתנ"ך128110:00- 12:3022.6.17 חמישי
תנ"ך128410:00- 12:3022.6.17 חמישי
1206 (תכנית ישנה)10:00- 12:45תלמיד משנה

 

להדפסת לוח בחינות הבגרות מועד קיץ 2017 כקובץ PDF – לחצו כאן