הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה - שאלון 802 (381)

שאלון 802 או במספרו החדש 381, הוא השאלון השני של בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד. שאלון זה מבוסס ברובו על נושאים שנלמדו בשאלון הראשון, 801. שאלון 802 / 381 זהה גם לתלמידים אינטרניים, כלומר אלה שלומדים בבתי הספר הרגילים וגם לאלה כשבר סיימו את לימודיהם וניגשים על מנת לשפר את ציון בחינת הבגרות במתמטיקה ולתלמידים הלומדים בבתי הספר האקסטרניים.  בחינה זו מחוברת על ידי משרד החינוך ונבדקת על ידי בוחנים של משרד החינוך. 

הנושאים של שאלון 802 / 381 שמתוכם תחובר הבחינה: משוואות ופרבולות, טריגונומטריה במישור, טריגונומטריה במרחב, סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, סטטיסטיקה והסתברות, בעיות גדילה ודעיכה, התפלגות נורמלית.לא כל הנושאים יופעו בבחינה אבל כולם ילמדו במהלך השנה כי לא ניתן לדעת מה יופיע ומה לא, מש שכן ניתן לדעת, על פי מבחני העבר שהנושאים שבטוח יופיעו בבחינה הם: פרבולות, טריגונומטריה במישור, טריגונומטריה במרחב, סטטיסטיקה והסתברות. מתוך הנושאים הבאים תבחר שאלה אחת או שתיים: סדרה חשבונית והנדסית, בעיות גדילה ודעיכה והתפלגות נורמלית.

בבחינת הבגרות בשאלון 802 יופיעו שש שאלות משקל כל שאלה 25 נקודות. בעקרון עליכם לענות רק על ארבע שאלות אבל כדי להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל 100 בבחינת הבגרות (וזה בפירוש אפשרי!) עליכם לענות על כל שאלות הבחינה כי הבוחן יבדוק את כל ששת השאלות, על כל שאלה תקבלו ניקוד וסה"כ תוכלו לקבל 100.

לטובת התלמידים, משרד החינוך פרסם מקבץ של תרגילים בכל הנושאים הנקרא "מאגר הבגרות 802" ובו מופיעים מאות תרגילים בנושאים השונים שמהם תורכב בחינת הבגרות (לפחות 4 מתוך 6 שאלות הבחינה ילקחו מתוך "מאגר הבגרות"). באתר "עגורים" תמצאו פתרון בווידאו לעשרות תרגילים מתוך "מאגר הבגרות" בכל נושא.

באתר "עגורים" תמצאו כמובן הסבר לכל הנושאים האפשריים שיופיעו בבחינת הבגרות, כולל דפי עבודה, בחינות מתכונת ופתרון בחינות בגרות במתמטיקה בשאלון 802 משנים קודמות.

סיימתם לעבור על כל הנושאים? מוכנים להתמודד עם שאלות בגרות?


הורידו בחינם את חוברת התרגול עם שאלות מאגר הבגרות לשאלון 802.
התמודדו עם בחינות המתכונת והגיעו מוכנים טוב יותר לבחינת הבגרות
שואפים לציון גבוה? חודש לפני בחינת הבגרות, פתרו כל שבוע שתי בחינות בגרות משנים קודמות