תרגילי מאגר בגרות מתמטיקה 3 יחידות להורדה

שאלון 801 / 182

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון הפנימי, 801 או במספרו החדש 182. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

שאלון 802 / 381

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון השני, 802 או במספרו החדש 381. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

שאלון 803 / 382

חוברת תרגילי מאגר בגרות ובחינות בגרות משנים קודמות של השאלון השלישי, 803 או במספרו החדש 382. בחוברת מופיעים עשרות תרגילים ובחינות בגרות משנים קודמות. לכל תרגיל ולכל בחינת בגרות פתרון בווידאו באתר.

חוברות עבודה עם תרגילים שהופיעו בבחינות בגרות משנים קודמות

לחצו על החוברת הרצויה והורידו אותה חופשי ובחינם

שאלון 803 / 382

שאלון 804 / 481